Hlavná stránka - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva - utorok 14. septembra 2021
Starosta obce zvoláva devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v utorok 14. septembra 2021 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Pracovný návrh Územného plánu obce Lúčka - Zmeny a doplnky č. 1
Vážení občania,
pripomienky a doplnenia k Pracovnému návrhu Územného plánu obce Lúčka - Zmeny a doplnky č. 1 môžete doručiť osobne na Obecný úrad v Lúčke alebo emailovou poštou na adresu obec@obeclucka.sk do 03.09.2021 do 12:00 hod.
Obmedzená prevádzka materskej školy vo štvrtok a v piatok
Milí rodičia,
oznamujem Vám, že prevádzka v MŠ Lúčka bude v dňoch 02. - 03. 2021 (štvrtok, piatok) zabezpečená iba dopoludnia od 7:00 - 11:30 hod. Dôvodom obmedzenia prevádzky sú technické príčiny. Zo stravy bude podaná iba desiata. Prosím rodičov, aby si pre deti prišli o 11:30 hod.
Po príchode do materskej školy rodičia odovzdajú vypísané
- kliknutím stiahnite alebo si ho vyžiadajte v MŠ.
Je potrebné doniesť: prezúvky, uteráčik, pohár, zubnú kefku, posteľné prádlo, náhradné oblečenie do skrinky.
Tešíme sa na Vás!
                                                                                  Riad. MŠ  Mgr. Gladišová
Mimoriadne núdzové opatrenia k zamedzeniu šírenia afrického moru ošípaných
Na základe nepriaznivej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných vydala Štátna veterinárna a potravinová správa formou mimoriadnych núdzových opatrení súbor nariadení na zamedzenie šírenia ochorenia. Pre viac podrobností rozkliknite nasledujúce prílohy.

Dočasné uzavretie mosta ,,Ortáš" v časti Lúčka-Potoky
Obec Lúčka  Vám oznamuje, že od 20.07.2021 je dočasne uzavretý most ,,Ortáš" v časti Lúčka-Potoky pre všetky motorové vozidlá a chodcov z dôvodu havarijného stavu.
Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva - streda 21. júla 2021
Starosta obce zvoláva osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v stredu 21. júla 2021 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Obnovenie riadnej prevádzky MŠ a vyučovania v ZŠ od 17.5.2021
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 - zriaďovateľ škôl oznamuje, že obnovuje prevádzku v Materskej škole Lúčka a v Základnej škole Lúčka od 17.05.2021. Žiaci ZŠ budú pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 7. mája 2021
Starosta obce zvoláva sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 7. mája 2021 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Uzatvorenie MŠ a dištančné vzdelávanie v ZŠ od 3.5.2021
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné a materské školy oznamuje, že Základná škola v Lúčke a Materská škola v Lúčke budú od 03.05.2021 do odvolania uzatvorené na základe rozhodnutia zriaďovateľa z dôvodu pandemickej situácie.  Základná škola bude fungovať v dištančnej forme vzdelávania.
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
Riaditeľka Materskej školy Lúčka oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2021/2022 sa uskutoční od 01. mája 2021 do 30. mája 2021 v čase od 10.00 – 14.00 hod.
Pre viac informácií kliknite na obecný erb.

Informácia k vakcinácii
Vo vakcinačnom centre na poliklinike v Sabinove je každý deň niekoľko voľných miest na očkovanie.
Občania nad 60 rokov sa môžu objednať na očkovanie dvoma spôsobmi:

1. cez centrálny systém https://korona.gov.sk/vakcinacia/ do Sabinova (vakcína MODERNA),

2. ako náhradníci na tel. čísle 051/7739773 (Poliklinika Sabinov).
Miroslav Čekan – riaditeľ polikliniky
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 - 14.4.2021
Zabezpečenie objednávok potravín pre dôchodcov:
051/4572 234

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany

IČO: 00 327 417

Kontakty
Telefón:

Starosta:
Obec:
051/4572 234

(pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu

  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Lúčka -54,61%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Lúčka -51,62%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka -31,63%
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Vývoz odpadu na rok 2021

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí harmonogram vývozu odpadu na rok 2021 (482 kB, pdf)

Kliknutím na grafiku  sa zobrazí informácia o triedení odpadu (330 kB, pdf)

Kliknutím na grafiku sa zobrazia Recyklačné znaky na označovanie obalov (229 kB, pdf)


V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčka, zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 v Základnej škole Lúčka sa uskutoční v stredu 14.04.2021 od 14.00-17.00 hod.

Zápisný lístok (33 kB, docx)              Zápisný lístok (41 kB, pdf)
Počítadlo návštev od 15.1.2019
Návrat na obsah