Hlavná stránka - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Informácia pre rodičov žiakov posledného ročníka ZŠ
Stredná odborná škola podnikania a služieb Komenského 16, 082 71 Lipany od septembra otvára nový štvorročný maturitný odbor mechanik strojov a zariadení. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy:  https://soslipany.edupage.org/
Pozvánka na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva - utorok 14. decembra 2021
Starosta obce zvoláva dvadsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v utorok 14. decembra 2021 o 18:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Informácia o očkovaní
Vážení občania!
Od pondelka 25. októbra bude okres Sabinov vrátane našej obce podľa COVID automatu v čiernej farbe. Aby tieto opatrenia trvali čo najkratšie, výjazdová skupina Polikliniky v Sabinove bude realizovať očkovania v obciach. Ich cieľom je zvýšiť kolektívnu imunitu a následne umožniť uvoľňovanie opatrení, ktoré majú nepriaznivý dopad na život všetkých obyvateľov. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplné znenie oznamu.
Informácia o projekte „Oplotenie ihriska pri ZŠ"
Obec Lúčka získala dotáciu v sume 2 000,- Eur v rámci „Výzvy PREDSEDU PSK“ - Program: Šport na projekt „Oplotenie ihriska pri ZŠ“. Dotácia bola použitá na úhradu výdavkov spojených s výstavbou oplotenia ihriska pri ZŠ.
Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva - pondelok 18. októbra 2021
Starosta obce zvoláva dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. októbra 2021 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Protipožiarne opatrenia počas vykurovacieho obdobia
Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove spracovalo pre občanov zoznam zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia, ktoré majú za cieľ ochraňovať zdravie obyvateľov a ich majetok.
Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí spracovaný materiál.
Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov nariaďuje fyzickým aj právnickým osobám opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.
Kliknutím na logo ŠVaPS za zobrazí plné znenie nariadení.
Obnovenie prezenčného vyučovania v 1. a 4. ročníku
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 ako zriaďovateľ škôl oznamuje, že od 05.10.2021 (utorok) sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 1. a 4. ročníku Základnej školy Lúčka.
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
Štatistický úrad SR realizuje v roku 2021 na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Pre úplnú informáciu kliknite na logo ŠÚ.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lúčka na roky 2021-2027
Vážení občania,
pripomienky a doplnenia k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lúčka na roky 2021-2027 môžete doručiť osobne na Obecný úrad v Lúčke alebo emailovou poštou na adresu obec@obeclucka.sk do 01.10.2021 do 11:00 hod. Pre zobrazenie programu kliknite na obecný erb.
Oznámenie o zatvorení triedy
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 ako zriaďovateľ škôl oznamuje, že od 20.09.2021 prerušuje prezenčné vyučovanie v 1. a 4. ročníku ZŠ (prvá trieda) do odvolania. Žiaci týchto ročníkov pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva - utorok 14. septembra 2021
Starosta obce zvoláva devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v utorok 14. septembra 2021 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Pracovný návrh Územného plánu obce Lúčka - Zmeny a doplnky č. 1
Vážení občania,
pripomienky a doplnenia k Pracovnému návrhu Územného plánu obce Lúčka - Zmeny a doplnky č. 1 môžete doručiť osobne na Obecný úrad v Lúčke alebo emailovou poštou na adresu obec@obeclucka.sk do 03.09.2021 do 12:00 hod.
Zabezpečenie objednávok potravín pre dôchodcov:
051/4572 234
Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany

IČO: 00 327 417
Kontakty
051/4572 234
Telefón:

Starosta:
Obec:
(pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu

  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Lúčka -54,61%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Lúčka -51,62%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka -31,63%
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Vývoz odpadu na rok 2022

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí harmonogram vývozu odpadu na rok 2022 (576 kB, pdf)

Kliknutím na grafiku  sa zobrazí informácia o triedení odpadu (330 kB, pdf)

Kliknutím na grafiku sa zobrazia Recyklačné znaky na označovanie obalov (229 kB, pdf)


Obmedzená prevádzka materskej školy vo štvrtok a v piatok
Milí rodičia,
oznamujem Vám, že prevádzka v MŠ Lúčka bude v dňoch 02. - 03. 2021 (štvrtok, piatok) zabezpečená iba dopoludnia od 7:00 - 11:30 hod. Dôvodom obmedzenia prevádzky sú technické príčiny. Zo stravy bude podaná iba desiata. Prosím rodičov, aby si pre deti prišli o 11:30 hod.
Po príchode do materskej školy rodičia odovzdajú vypísané
- kliknutím stiahnite alebo si ho vyžiadajte v MŠ.
Je potrebné doniesť: prezúvky, uteráčik, pohár, zubnú kefku, posteľné prádlo, náhradné oblečenie do skrinky.
Tešíme sa na Vás!
                                                                                  Riad. MŠ  Mgr. Gladišová
Mimoriadne núdzové opatrenia k zamedzeniu šírenia afrického moru ošípaných
Na základe nepriaznivej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných vydala Štátna veterinárna a potravinová správa formou mimoriadnych núdzových opatrení súbor nariadení na zamedzenie šírenia ochorenia. Pre viac podrobností rozkliknite nasledujúce prílohy.

Dočasné uzavretie mosta ,,Ortáš" v časti Lúčka-Potoky
Obec Lúčka  Vám oznamuje, že od 20.07.2021 je dočasne uzavretý most ,,Ortáš" v časti Lúčka-Potoky pre všetky motorové vozidlá a chodcov z dôvodu havarijného stavu.
Počítadlo návštev od 15.1.2019
Návrat na obsah